Atgriešana

Flīžu apmaiņas vai atgriešanas kārtība

Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka pircējam ir tiesības atgriezt tirgotājam vai ražotājam preci vai pakalpojumu sekojošās situācijās:

  • Prece neatbilst normatīvajiem aktiem, vienkāršāk sakot, ja precei ir ražošanas defekts, kas radies nejaušības dēļ vai apzinātas nolaidības dēļ, pircējs var preci atgriezt atpakaļ.
  • Prece nespēj pildīt savu pamata mērķi. Ja prece, nespēj pienācīgā kvalitātē izpildīt savu pamata mērķi, kam tā ir paredzēta, pircējs to var atgriezt.
  • Ja prece iegādāta kļūdaini pēc pārdevēja ieteikuma. Ja pārdevējs patērētājam kļūdaini aprakstījis preci, tās mērķus un iespējas, kas beigās izrādās neatbilstošas patērētāja vajadzībām.

Visos minētajos gadījumos preci ir iespējams atgriezt ražotājam vai tirgotājam divu gadu laikā no preces iegādes brīža. Tātad, ja defekts, jebkāda cita minētā neatbilstība tiek atklāta divu gadu laikā, ir iespējams pieprasīt tirgotājam apmainīt preci pret citu, atbilstošu preci, arī tad, ja nav izsniegta atsevišķa garantija. Ja neatbilstība tiek atklāta sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes, patērētājam ir tiesības izvēlētais, vai viņš vēlas saņemt citu preci, samaksāto naudu, preces cenas samazinājumu. Lai pierādītu preces neatbilstību, tirgotājs ir tiesīgs pieprasīt preces ekspertīzi, lai tiktu pierādīta neatbilstības esamība un ražotāja vai tirgotāja atbildība.

Ja prece ir iegādāta patērētāja paša kļūdas pēc, piemēram, iegādāts nepareizs izmērs, krāsa utt., tirgotājam vai ražotājam nav pienākums atgriezt pircējam samaksāto naudu vai apmainīt preci, tomēr bieži vien tirgotāji izrāda pretimnākšanu un piedāvā preces apmaiņu pret līdzīgu preci 14 dienu laikā no preces iegādes brīža, ja preces nav tikusi lietota un patērētāja vainas dēļ tai nav radušies kādi defekti.

Ja klients vienojies un preci iegādājies par izpārdošanas vai samazinātu cenu, Kerama Baltics nav pienākums atgriezt pircējam samaksāto naudu vai apmainīt preci turpmāk.

Flīžu apmaiņu vai atgriešanu veikt tirdzniecības vietā, kur flīzes tika iegādātas.

Klientam jāiesniedz rakstisks iesniegums brīvā formā, norādot savu kontaktinformāciju tālākai saziņai. Iesniegumā jānorāda apmaiņas vai atgriešanas iemeslu, apmaināmo vai atgriežamo flīžu apjomu un jānorāda, vai klients vēlas samainīt flīzes, vai saņemt atpakaļ samaksāto naudas summu.

  1. Iesniegumam jāpievieno pārdošanas dokumentu (pavadzīmes – rēķina, kases čeka, bankas maksājuma uzdevuma kopija), apmaināmo/atgriežamo bilžu fotogrāfijas un iepakojuma kastes fotogrāfijas, kurās redzama informācija par ražošanas partiju.
  2. Iesnieguma izskatīšanas laiks ir divas nedēļas.

Atpakaļsaite

CabinetOrders Created with Sketch. VK icon Odnoklassniki icon Instagram icon YouTube icon Twitter icon